професионално
почистване
на обекти
Продукти
Поддръжка и
управление на
обекти
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА НА
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

АБОНАМЕНТЕН ПАКЕТ "ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ"

Ref.No: 004

Цена на пакета: 650.00 лв./ на месец

Описание:

Представете си, че не е нужно да плащате купчината ежемесечни сметки за парно, ток, вода, телефон ,нямате грижи за почистването на общите части на сградата ви, поддръжката на градината, не ви смущават внезапни аварии и ремонти, които ще ангажират времето, парите и нервите ви.

Основната идея на професионалния домоуправител е да осигури спокойствие на собствениците на сградата за която се грижи като им спести време, пари и стрес. Това става, като фирмата поема всички грижи по поддръжката на сградата: почистване на общите части, плащане на сметки, поддръжка на зелените площи и детските съоръжения, обезпаразитяване, извършване на ремонти и саниране, охрана на жилището, подмяна на крушките, поддръжката на асансьорите и електроинсталацията на общите части, събиране на плащанията, анализ на разходите и предлагане на идеи за тяхното намаляване.

Услугите са следните:

 • Организиране на целогодишна охрана;
 • Организация и ежедневен контрол за спазване на правилника за вътрешен ред и пропускателния режим;
 • Ежедневен контрол и обща техническа поддръжка на общите инсталации и оборудване, съобразно действащите технически инструкции, норми и изисквания;
 • Организиране и изпълнение на санитарно-хигиенно обслужване на:
  • общите части на жилищните сгради.
  • почистване на стълбища.
  • почистване на коридори.
  • почистване на фоайета.
  • сервизни и технически помещения
  • почистване на тревни площи.
  • почистване на дворни пространства.
  • почистване на места за паркиране.
  • почистване на общи пространства за отдих и развлечения, съобразно действащите инструкции, норми и изисквания;
 • Поддържане на живата растителност и тревните площи в съответствие с обичайните грижи, полагани в тези случаи;
 • Поддържане на водните съоръжения (басейн), съобразно действащите санитарно-хигиенни инструкции, норми и изисквания;
 • Назначаване, обучение и ежедневен контрол на помощен обслужващ персонал за поддържане на всички общи части;
 • Осигуряване на работно облекло и транспорт за обслужващия персонал;
 • Осигуряване на консумативи и материали, свързани с поддръжката на общите части;
 • Възлагане на дейности, на трети физически или юридически лица (подизпълнители), свързани със специфични и специализирани изисквания за точна и правилна експлоатация на определени съоръжения или дейности;
 • Плащане на текущи сметки – стойността  на сметките (ток, вода, телефон, СОТ и др.), републикански и/или местни данъци и такси се поемат от собственика на имота, освен ако изрично не е уговорено друго.
 • Изготвяне и изпращане на месечни отчети. 
 • Събиране на дължимите суми за текущите сметки от живущите.
 • Изготвяне и изпращане на годишен отчет.

Големина на обекта: до 6 етажа

Срок на абонамента: 1 година

Особености:

 • При етажност по-голяма от 6 етажа ценита на абонамента се договаря индивидуално.
 • Възнаграждението на охранителите, стойността за ремонт и други битови нужди се заплаща допълнително. 
 • Стойността на текущи сметки (ток, вода, телефон, СОТ и др.), републикански и/или местни данъци и такси се заплащат от собственика на имота, освен ако изрично не е уговорено друго.

« ЗАЯВКА »

« назад

 
 
2008 © Copyright by TornadoExpress Ltd. All rights reserved. Web design by SP Vision Ltd.
 
 
За нас Работа Франчайзинг Клиенти Контакти